Jan Fischer - výňatek z předmluvy ke knize

 

Jan Fischer

 

Shodou okolností píši tyto řádky v Izraeli. Je večer, z ulice za okny

jeruzalémského hotelu King David je slyšet hlasité oslavy židovského

svátku Purim. Je to veselý svátek, Izraelci ho slaví s vervou, vypije se

dost alkoholu, lidé k sobě mají blízko, tančí se v maskách. Všechno

je samozřejmé. Nebo ne? Právě stěny tohoto hotelu, který sehrál

významnou roli v bojích za udržení mladé samostatnosti Izraele

v osmačtyřicátém roce minulého století, mi připomínají, co všechno

museli obyvatelé tohoto malého státu, jen o tři roky staršího než já,

vykonat a vyvzdorovat, aby mohli takhle samozřejmě slavit své svátky

ve své zemi. Kolik hektarů půdy museli vyrvat poušti, aby z ní vytvořili

úrodnou zemi, kolikrát se museli se zbraní v ruce postavit snaze

svých sousedů vymazat Stát Izrael z mapy, kolik museli obětovat, aby

si udrželi naději. Naději na svobodu, nezávislost, důstojnost, jichž

byli jejich předkové tolikrát zbaveni. Ale nešlo jen o obranu, Izrael

především imponuje touhou svých obyvatel tvořit, měnit, vymýšlet,

přicházet s novými nápady a proměňovat je ve skutečnost...

 

Izrael, 21. března 2011

facebook

Příběh izraelského hospodářského zázraku

Kniha START-UP NATION hledá odpověď na nelehkou otázku: jak je možné, že v Izraeli - v zemi, která existuje pouhých šedesát let, má 7,1 mil. obyvatel, nedisponuje žádnými přírodními zdroji, od svého založení je nepřetržitě ve válečném stavu - vzniká mnohem větší počet nových firem než ve velkých, stabilních zemích, které žijí v míru, jako jsou Japonsko, Čína, Indie, Jižní Korea, Kanada nebo Velká Británie? (více o knize)

kniha Start-Up Nation Prohlédnout ukázku knihy Prohlédnout ukázku knihy