Šimon Peres - prezident Státu Izrael - výňatek z předmluvy ke knize

Shimon Peres

 

Kniha, kterou držíte v ruce, osvětluje řadu okolností. Lze ji chápat jako zprávu o dosavadní historii Izraele, země, která je sama jakýmsi novým a stále znovu začínajícím podnikem. Vypráví příběh národa, který se vzepřel existujícímu stavu a postavil se konvencím - lidí, kteří vytvořili „izraelské tajemství" a svou zemi pozdvihli do role rozhodujícího výzkumného a vývojového centra, jehož využívají přední světové technologické společnosti.

Na počátku tohoto dynamického a fascinujícího desetiletí Izrael posiluje silnou pozici, kterou si zajistil svými dosavadními přínosy k novému věku objevů. Následující období bude svědkem pokračujícího izraelského odhodlání budovat lepší zítřky, přetrvávající ochoty podstupovat rizika a hledat cesty k obrodě. Doufáme, že prostřednictvím našeho úsilí o odhalování nových obzorů přispějeme k nastolení míru v našem regionu a že budeme nadále a ve stále větší míře přispívat k naplňování snů celého lidstva o zajištění zdraví, prosperity a svobody pro každého jedince, ať žije kdekoli.

 

srpen 2010

facebook

Příběh izraelského hospodářského zázraku

Kniha START-UP NATION hledá odpověď na nelehkou otázku: jak je možné, že v Izraeli - v zemi, která existuje pouhých šedesát let, má 7,1 mil. obyvatel, nedisponuje žádnými přírodními zdroji, od svého založení je nepřetržitě ve válečném stavu - vzniká mnohem větší počet nových firem než ve velkých, stabilních zemích, které žijí v míru, jako jsou Japonsko, Čína, Indie, Jižní Korea, Kanada nebo Velká Británie? (více o knize)

kniha Start-Up Nation Prohlédnout ukázku knihy Prohlédnout ukázku knihy